Privacyverklaring

Kans Loopbaancoaching Privacy Statement

Uw privacy is heel belangrijk voor Kans Loopbaancoaching. Daarom hebben wij een beleid ontwikkeld om uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. In dit Privacy Statement geven wij aan welke persoonsgegevens Kans Loopbaancoaching van u verzameld, op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en van welke rechten u gebruik kan maken.

Wie is Kans Loopbaancoaching?

Kans Loopbaancoaching
Populierenlaan 13
3931 ZD Woudenberg
NL: +31 (0)6 53677402 info@kansloopbaancoaching.nl KvK: 74173383

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: “AVG”) in werking.
Kans Loopbaancoaching dient in overeenstemming met deze verordening te opereren. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “Autoriteit”) ziet toe op de naleving van de AVG. Bij de Autoriteit kunt u terecht voor meer algemene informatie over de AVG en het indienen van klachten ten aanzien van inbreuken op uw privacy. Meer informatie over de Autoriteit kunt vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens
Kans Loopbaancoaching gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. U kunt hierbij onder andere denken aan: het verlenen van toegang tot de Kans Loopbaancoaching Website (www.kansloopbaancoaching.nl) en de Kans loopbaancoaching Facebook pagina (https://www.facebook.com/kansloopbaancoaching.nl/) (hierna: “Website”) en de daarop aangeboden diensten, waaronder in ieder geval begrepen:

 • het contact formulier;
 • de commentaarfunctie bij publicaties op de Website;
 • het plaatsen van bestellingen via de Website;
 • het plaatsen van artikelen en bijdragen op de Website;
 • de verkoop en levering van producten en diensten door Kans Loopbaancoaching;
 • het voeren van een verkoopadministratie;
 • de opbouw en beheer van een bestand van klanten en geïnteresseerden;
 • het versturen van een nieuwsbrief;
 • het voeren van persoonlijke emailcorrespondentie (bijvoorbeeld emailcorrespondentie over een door u gestelde vraag, of een geplaatste bestelling)
 • het versturen van (gepersonaliseerde) promotionele berichten en advertenties via email, sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook).

Uw gegevens zijn alleen beschikbaar voor Kans Loopbaancoaching en haar medewerkers. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit contractuele verplichtingen die Kans Loopbaancoaching tegenover u heeft, worden zonder uw expliciete toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Kans Loopbaancoaching?
Wij verwerken in principe alleen de volgende gegevens:

 • (Bedrijfs)naam,
 • voornaam,
 • voorletters,
 • titulatuur,
 • adres,
 • postcode,
 • woonplaats,
 • telefoonnummer,
 • email adres,
 • BTW Nummer,
 • KVK Nummer,
 • cookies (zie voor meer informatie ‘Cookies’ hieronder)
 • facebook adres
 • IP adres
 • gegevens voor het doen van betalingen.

Opslag van gegeven
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider Roundcube.

Verder staan de verkoopdata (inclusief persoonsgegevens) op de server van onze Kans Loopbaancoaching website in het klantmanagementsysteem. De Kans Loopbaancoaching website wordt gehost via Vcreations. Meer informatie over de privacy policy van onze hosting provider kunt u lezen op hun website.

Onze Website content is overigens goed beveiligd door middel van SSL encryptie. Deze veiligheidsversleuteling is te herkennen aan het gebruik van ‘https’ in de adresbalk van uw webbrowser en een sleutelvormig icoontje.

Duur opslag gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, wordt u op een uitschrijflijst gezet. U wordt dan NIET meer gemaild. Evenwel blijft u nog maximaal een jaar in het systeem staan tot Kans Loopbaancoaching de uitschrijflijst van een jaar volledig verwijderd heeft. Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens bewaard volgens een wettelijk verplicht gestelde bewaartermijn (bijvoorbeeld om aan onze boekhoudverplichtingen voor de verkoopadministratie te kunnen voldoen). Persoonsgegevens die vermeld staan bij commentaren die door u via de Website zijn geplaatst, blijven voor onbepaalde tijd staan, tenzij u Kans Loopbaancoaching expliciet verzoekt tot het verwijderen van het commentaar of een post. De procedure voor het verwijderen van uw persoonsgegevens staat hieronder beschreven.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die verlangen dat gegevens langer bewaard worden en/of beschikbaar blijven.

Cookies 
Voor een zo goed mogelijke werking van deze Website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje dat door onze Website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze Website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze Website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies
Met uw toestemming gebruiken wij cookies van Facebook (Facebook Pixel) om advertenties beschikbaar te stellen. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u hier.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de Website gebruiken maken wij gebruikersanalyses met Google Analytics. Met de informatie die wij met Google Analytics verzamelen proberen wij de Website steeds verder te verbeteren voor onze gebruikers. Bij gebruik van de Website worden er daarom analytische cookies van Google op uw apparaat geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen daarom met Google Analytics niet zien hoe uw surfgedrag op de Website is. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social media
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze Website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met uw privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen te delen:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • YouTube
 • Google+ en Google FeedBurner
 • Twitter

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze Website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Kans Loopbaancoaching. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens Versie 1.0

U kunt bij Kans Loopbaancoaching opvragen welke persoonsgegevens wij van u beschikken en deze, bij eventuele onjuistheden, laten wijzigen door een email te sturen naar info@kansloopbaancoaching.nl. Ook kan u via dezelfde weg Kans Loopbaancoaching verzoeken uw gegevens te laten wissen.

Intrekken toestemming
Mocht u toestemming hebben gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Kans Loopbaancoaching en wilt u die toestemming (gedeeltelijk) intrekken, stuur dan een email met mededeling naar info@kansloopbaancoaching.nl Voor de volledigheid wijst Kans Loopbaancoaching erop dat u na intrekking (gedeeltelijk) geen gebruik meer zal kunnen maken van de producten en diensten die Kans Loopbaancaoching op haar Website aanbiedt.

Wijzigingen in het Privacy Statement
Kans Loopbaancoaching behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van het Privacy Statement is beschikbaar via de Website.

Klachten
Mocht u klachten hebben over de manier waarop Kans Loopbaancoaching omgaat met uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Wij zullen proberen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl